Sapnų - paieškia pagal abėcėlę

AĄBCČDEĖFGHIĮYJKLMNOPRSŠTUŪVZŽ

Visos teises saugomos

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Mususapnai.lt gerbia visų savo klientų (paslaugų pirkėjų), įskaitant Tiekėjo svetainių ehaus.lt (toliau - Svetainė) Vartotojų, teisę į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą.

1.2. Mususapnai.lt Tvarkydami Vartotojo asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau - "ADTAĮ"), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau - "ERĮ") ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje - Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų.

1.3. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius Tiekėjo klientų (įskaitant Svetainių lankytojus) asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.

1.4. Vartotojas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis mususapnai.lt svetaine, patvirtina, kad yra susipažinęs su šios sutarties sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės), sutinka su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Vartotojai, nesutinkantys bent su viena Taisyklių sąlyga, neturi teisės naudotis ehaus.lt paslaugomis.

1.5. Vartotojo naudojimasis Svetaine apima bet kokius Vartotojo veiksmus - skelbimų talpinimą ir peržiūrėjimą (toliau - Skelbimas), bet kokios informacijos skaitymą, klausimą, klausimų, atsiliepimų ir komentarų rašymą, temų forumuose kūrimą, nuomonės išsakymą jau sukurtose temose, tiesioginių žinučių rašymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir/ar duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą, tačiau tuo neapsiribojant.

1.6. Turinys šioje sutartyje reiškia Skelbimą, taip pat bet kokią informaciją, įskaitant duomenis, duomenų bazes, simbolius, tekstą, fotografijas, paveikslėlius, video medžiagą, failus, dokumentus, komentarus, žinutes, bet tuo neapsiribojant, kurią Vartotojas pateikia, gauna, saugo, siunčia, priima ar perduoda naudodamasis Svetaine (toliau – Turinys).

1.7. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.

2. Duomenų saugojimo laikotarpis.

Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Mūsų teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

Duomenys saugomi ne ilgiau nei 3 metai nuo jūsų paskutinio prisijungimo prie paskyros. Tiesioginės rinkodaros tikslu duomenys taip pat saugomi ne ilgiau nei 3 metus, nebent įstatymų būtų nustatytas arba leidžiamas ilgesnis saugojimo laikotarpis.

Tvarkant asmens duomenis lankytojus ir pirkėjus galime suskirstyti į kategorijas pagal įvairius parametrus, kad turėtume galimybę teikti maksimaliai individualizuotus, efektyvius pasiūlymus. Tai daroma ieškant Jums naudingiausio pasiūlymo ir tai nesukelia jokių teisinių padarinių bei neįtakoja Jūsų apsisprendimo. Mes imamės visų galimų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai tik nustatytais tikslais, griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Surinktus duomenis atsakingai saugome nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Patalpa, kurioje laikomi surinkti duomenys, yra fiziškai apsaugota, kad į ją negalėtų patekti pašaliniai asmenys. Be to, portalo lankytojų duomenis sauganti duomenų bazė yra apsaugota nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.

3. Slapukų naudojimas

Slapukas (angl. cookie) – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę, kai Jūs apsilankote svetainėje. Sekantį kartą apsilankius svetainėje šis failas gali būti nuskaitytas, kad svetainė galėtų atpažinti Jūsų kompiuterį ar mobilųjį prietaisą.

Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę, klientų aptarnavimą.

www.ehaus.lt svetainėje slapukai įprastai naudojami šiais tikslais:

  • Techniniai slapukai: savo lankytojams stengiamės pasiūlyti pažangią, paprastą naudoti svetainę, kuri automatiškai prisitaiko prie jų poreikių ir norų. Norėdami tai pasiekti naudojame techninius slapukus, kurie padeda rodyti Jums mūsų svetainę, padeda užtikrinti jos funkcionalumą, sukurti vartotojo paskyrą, prisijungti ir tvarkyti Jūsų užsakymus. Šie techniniai slapukai yra būtini tinkamam mūsų svetainės funkcionavimui.
  • Funkciniai slapukai: naudojami prisiminti Jūsų pageidavimus ir padėti naudoti mūsų svetainę ir programėles veiksmingai bei efektyviai. Šiuos slapukus galime naudoti ir Jūsų registracijos informacijai prisiminti, kad kaskart apsilankius mūsų svetainėje Jums nereikėtų iš naujo įvesti prisijungimo duomenų. Šie funkciniai slapukai pagerina Jūsų naudojimosi svetaine patirtį.
  • Analitiniai slapukai: naudojami įgyti įžvalgų apie tai, kaip mūsų lankytojai naudoja Teledemos svetainę. Tokiu būdu galime optimizuoti ir pagerinti savo svetainę, suprasti reklamų ir komunikacijos efektyvumą bei užtikrinti, kad vis dar esame įdomūs ir aktualūs. Galime rinkti duomenis apie Jūsų peržiūrėtus internetinius puslapius, iš kurių puslapių atėjote, kokius el. laiškus atvėrėte ir į kuriuos sureagavote bei informaciją apie datą ir laiką. Tai taip pat reiškia, kad galime naudoti informaciją apie Jus ir tai, kaip naudojate šią svetainę, pavyzdžiui, apsilankymo dažnumą, paspaudimų skaičių tam tikrame puslapyje, naudotus paieškos žodžius ir kt. Kaip mūsų reklaminių kampanijų dalį, galime panaudoti analitinius slapukus, kad sužinotume, kaip vartotojai naršo mūsų svetainėje po to, kai jiems parodoma reklama internete. Tai gali apimti ir reklamas trečiųjų šalių svetainėse.

Slapukai taip pat naudojami tam, kad būtų užregistruota, ar sutinkate, kad www.mi-home.lt svetainėje būtų naudojami slapukai, kad šis klausimas nebūtų užduodamas kiekvieną kartą apsilankant svetainėje.

Prieigą prie statistinių duomenų apie www.mi-home.lt svetainės lankytojus turi darbuotojai, dirbantys rinkodaros, marketingo ir IT padaliniuose, kurie yra atsakingi už šių duomenų analizę ir interneto svetainės tobulinimą.

„Google Analytics“ įrankį suteikia JAV įmonė „Google Inc.“, tad ji taip pat turi prieigą prie šiuo įrankiu surinktų statistinių duomenų. „Google Inc.“ yra įsipareigojusi taikyti ES-JAV Privatumo skydo principus, kurie užtikrina, kad paslaugų teikėjas atitinka ES privatumo standartų reikalavimus. Šiam teikėjui taip pat taikomi sutartiniai įpareigojimai užtikrinti privatumą.

4. Duomenys apie slapukus, naudojamus www.ehaus.lt

Pavadinimas Aprašymas Sukūrimo momentas / Galiojimo laikas
PHPSESSID Jūsų sesiojos Pirmo įėjimo į puslapį metu / iki sesijos pabaigos
     
_ga Analtinis Google Analytics programos slapukas, sekantis vartotojo veiksmus svetainėje. Gauti duomenys naudojami svetainės veikimui gerinti. Pirmo įėjimo į puslapį metu / 2 metai
_gat* Analitinis Google Analytics programos slapukas, renka ir saugo informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje. Naršant / 1 min.
_gid Analitinis Google Analytics programos slapukas, renkantis statistinę informaciją apie naudotoją (slapukas nerenka jokių asmens duomenų, o suteikia kiekvienam vartotojui iD pagal savo apskaitą). Gauti duomenys naudojami svetainės veikimui gerinti. Pirmą kartą atėjus į puslapį / 24 val.

 

Duomenys paskutini kartą peržiūrėti keisti 2023-01-15